Sis2

Organisatie- en Teamontwikkeling

Organisaties ontwikkelen zich naar de omstandigheden waarin de organisatie zich beweegt. Dat is
noodzakelijk om van toegevoegde waarde te blijven voor huidige en toekomstige klanten.
Dit vraagt van organisaties, management en medewerkers continu aanpassing aan de veranderende omgeving.

Sis2 helpt het management bij het richting geven aan de organisatie. Dat doen we door een integrale aanpak: Wij begeleiden organisaties, management en medewerkers bij het stellen van doelen, het inrichten van de organisatie daarop en we ondersteunen bij de noodzakelijke veranderingen binnen alle lagen van de organisatie. 

Organisaties kunnen daarna blijvend een beroep op ons doen om nog eens met mee te kijken, bij te sturen of om management en team te coachen. Zo creëren we duurzame vitaliteit en veerkracht.

Wat wij doen

Organisatie- en Managementontwikkeling

Sis2 helpt het management bij het richting geven aan de organisatie. Dat doen we door een integrale aanpak: Wij begeleiden organisaties, management en medewerkers bij het stellen van doelen, het inrichten van de organisatie daarop en we ondersteunen bij de noodzakelijke veranderingen binnen alle lagen van de organisatie.

Team-ontwikkeling

Sis2 begeleidt op professionele wijze doeltreffend het team (en management) naar de ultieme staat van werken: talentgericht, betrokken en succesvol.
Het team van de organisatie is de spil van succes. Zonder het team dat de juiste dingen doet, verliest
de organisatie kracht te presteren en uiteindelijk (markt)positie.

Scroll naar boven