Sis2

Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

Assessment
Sis2 gaat met het management en een aantal random geselecteerde medewerkers in gesprek. Daar
waar nodig zetten we verschillende onderzoeksinstrumenten in. We maken inzichtelijk welke
ontwikkelpunten er zijn, maar vooral welke unieke kansen de organisatie biedt.
De uitkomsten van dit onderzoek bespreken we met de verantwoordelijken.

Plan van Aanpak
Met de uitkomsten stelt Sis2 een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak is het duidelijk gemaakt
welke doelen er bereikt kunnen worden, en hoe deze bereikt kunnen worden. Daarbij gelooft Sis2 in
een integrale aanpak: Niet alleen het management zet stappen, ook het team transformeert naar het
gewenste eindresultaat.

Uitvoering
De kracht van Sis2 is het begeleiden van zowel management als team om zelf de transitie naar de
gewenste situatie te maken. De organisatieleden werken allemaal samen om de doelen te behalen,
gesteund en begeleidt door Sis2. De begeleiding bestaat uit (individuele) coachgesprekken,
(interactieve) teambijeenkomsten, trainingen en advies en begeleiding op elk gewenst moment.
Duurzaam eindresultaat
Op het moment dat de betrokkenen tevreden zijn over het bereikte resultaat, zal de nieuwe situatie
worden doorgezet: Verankerd binnen het DNA van de organisatie. Sis2 is er ook dan nog voor
back-up en borging.

Wat wij doen

Organisatie- en Managementontwikkeling

Sis2 helpt het management bij het richting geven aan de organisatie. Dat doen we door een integrale aanpak: Wij begeleiden organisaties, management en medewerkers bij het stellen van doelen, het inrichten van de organisatie daarop en we ondersteunen bij de noodzakelijke veranderingen binnen alle lagen van de organisatie.

Team-ontwikkeling

Sis2 begeleidt op professionele wijze doeltreffend het team (en management) naar de ultieme staat van werken: talentgericht, betrokken en succesvol.
Het team van de organisatie is de spil van succes. Zonder het team dat de juiste dingen doet, verliest
de organisatie kracht te presteren en uiteindelijk (markt)positie.